Dobrý den!
Vítám všechny na své stránce. tučný text kurzíva H2SO4

Obsah stránek

Formy textu

Na stránkách používáme formátovaný a neformátovaný text.

Můžeme použít styl nadpisu. Jendotlivé úrovně nadpisu jsou označeny číslem, 1 je nejvyšší úroveň, nejnižší úroveň je 6.

Toto je 5   mezer.

Prvky na stránkách

Multimédia

 1. grafika
 2. animace
 3. video
 4. zvuk

Znakové entity

a<b >   × – α
 1. Značka pro začátek odstavce?
  1. p
  2. s
  3. o
 2. Jaká je značka pro seznam s odrážkou?
  1. ul
  2. ol
  3. dl
 3. Jaká je značka pro nezapomitelnou mezeru?
  1. &nbsp
  2. &nspb
  3. &spnb

  Obrázky