Zdravíčko
Obsah stránek
tučný text
kurzíva
eseses
přeškrtnuté uuu
supsupsup
horní index subsubsub
dolní index malé
emem
H2SO4

Ahoj


Texty

odstavec

Seznamy

  • číslované
  • s odrážkou
  • definic

Multimédia

  1. grafika
  2. video
  3. zvuk
  4. animace
  1. Znakčy pro začátek odstavce
    1. p
    2. s
    3. o
  2. Značka pro hlavní nadpis
    1. h1
    2. h2
    3. h3
  3. Zvláštní značky
    1. @
    2. &
    3. <
    4.  
    5     mezer a < b 

    Obrázky