Seznam ohrožených zvířat

Co je to zvíře?

Zvíře je obvykle označení buď pro jakéhokoliv živočicha, nebo pro živočichy na vyšším stupni vývoje (například jen obratlovce), vyjma člověka.

Proč jsou zvířata ohrožená?

Zřejmě nejbrutálnějším z nich je nadměrný lov–v minulosti neregulovaný, s cílem obživy, ale dnes zejména ve formě pytláctví kvůli luxusním surovinám.

Dalším důvodem je lhostejné odlesňování to ponechává bezradná zvířata napospas predátorům a nedostatku potravy. Destrukcí přirozeného biotopu trpí hlavně úzce specializované druhy, neschopné rychlé adaptace.

I u zvířat, podobně jako u člověka, oslabení jejich imunity a vyšší náchylnost k chorobám. Časté jsou také nižší porodnost a genetická degenerace.

Více informací o ohrožných zvířatech v ČR na stránkách