Obecné informace
Ptáci jsou dvojnozí, teplokrevní a vejce snášející obratlovci, dle nové systematikym patřící mezi teropodní dinosaury a obecněji diapsidy.Dá se tedy konstatovat, že ptáci jsou vlastně přežívající, specializovanou skupinou teropodních dinosaurů, která jako jediná přežila vymírání na konci křídy před 66 miliony let.Tito vysoce úspěšní a početní obratlovci se vyznačují především přítomností peří, trojprstými předními končetinami přeměněnými v křídla, redukovaným ocasem a mnoha charakteristickými srůsty kostí.

Břehouš černoocasý

Říše Kmen TřídaŘádČeleďRodStupeň ohrožení
ŽivočichovéStrunatciPtáciDvoukřídlíSlukovitíBřehoušKriticky ohrožený

Popis

Dorůstá délky 35–45 cm a v rozpětí křídel měří 70–82 cm. Hmotnost u samců se pohybuje mezi 160–440 g, u samic mezi 244–500 g. Samci bývají obvykle o něco menší než samice a mají také kratší zobák. Ve svatebním šatu má oranžově rezavý krk a hruď a různě intenzivní tmavé pruhovaní na hrudi a vrchní části jinak bílého břicha, v prostém šatu jsou obě pohlaví zbarvena stejně šedohnědě. Mladí ptáci mají žlutavě hnědou hruď. Zvláště v letu je nápadné černobílé zbarvení ocasu a letek.

Bukáč Velký

Říše Kmen TřídaŘádČeleďRodStupeň ohrožení
ŽivočichovéStrunatciPtáciVeslonozíVolavkovitíBukáčKriticky ohrožený

Popis

Velikosti bažanta; dorůstá délky 69–81 cm a v rozpětí křídel měří 100–130 cm. Hmotnost u samic se pohybuje mezi 817–1150 g, u samců mezi 966–1940 g.Oproti volavkám má zavalitější tělo, krátký krk a nenápadné hnědé zbarvení s tmavším skvrněním a vlnkováním. Zobák a končetiny má zelenožluté. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně.

Žije velmi skrytě, při ohrožení zaujímá charakteristický vzpřímený postoj, při kterém natáhne krk se zobákem vzhůru a díky svému maskovacímu zbarvení tak dokonale splyne s okolním rákosím. Toto chování lze pozorovat již u mláďat starších 8 dnů. Jeho přítomnost tak většinou nejlépe prozradí hluboké, daleko slyšitelné a několikrát opakované „vhumb“, kterým se ozývají samci během toku.Jeřáb popelavý

Říše Kmen TřídaŘádČeleďRodStupeň ohrožení
ŽivočichovéStrunatciPtáciKrátkokřídlíJeřábovitíJeřábKriticky ohrožený

Popis

O něco větší než čáp bílý, s dlouhýma nohama a dlouhým štíhlým krkem. Abnormálně prodloužené ramenní letky tvoří načechraný „ocas“.Hmotnost se pohybuje v rozmezí 4–7 kg. Peří je převážně šedavě modrošedé,
s šedočernými letkami a černobílou hlavou a krkem. Lysina v zadní části temene je červená. V létě má většina ptáků rezavohnědě zbarvený hřbet, který je po zbytek roku šedavý. Obě pohlaví jsou podobná, samci jsou pouze o něco větší. Mladí ptáci se liší světle rezavohnědým zbarvením hlavy a krku a méně objemnými ramenními letkami.