Obecné informace
Měkkýši (Mollusca) patří mezi bezobratlé živočichy. Po členovcích se jedná o nejpočetnější živočišný kmen čítající asi 135 000 druhů. Jejich vědecký název je odvozen
od latinského slova molluscus, což znamená měkký oříšek.

Základní společné znaky měkkýšů odlišující je od ostatních kmenů

Útrobní vak
V něm je většina vnitřních orgánů.
Plášť
Vylučuje vnější vápenitou schránku, která je někdy redukovaná.
Radula
Redukovaná u mlžů.

Perlorodka říční

Říše Kmen TřídaŘádČeleďRodStzupeň ohrožení
ŽivočichovéMěkkýšiMlžiUnionoidaPerlorodkovitíPerlorodkaKriticky ohrožený

Popis

Mlž má silnostěnné lastury, které jsou na okrajích konkávní. Zámek lastury nemá zoubky a délka lastury může dosáhnout 13 cm. Lastury k sobě zcela nepřiléhají a vyčnívá
z nich okraj pláště, přijímací a vyvrhovací otvor od sebe nejsou zřetelně odděleny. Mladí jedinci jsou žlutohnědí, v dospělosti mají černou barvu, přírůstové vruby jsou husté
a málo zřetelné, perlorodky rostou velmi pomalu.

Škeble rybničná

Říše Kmen TřídaŘádČeleďRodStzupeň ohrožení
ŽivočichovéMěkkýšiMlžiUnionoidaVelevrubovitíŠkebleSilně ohrožený

Popis

Škeble rybničná je největší druh měkkýše v České republice. Obývá klidné bahnité vody, větší rybníky, tůně, slepá či pomalu tekoucí říční ramena a velké bažiny.
Má dvě lastury tvořené z chitinu, vápence a perleťoviny, z nichž vysunuje svalnatou nohu, s jejíž pomocí se pohybuje a zarývá do bahnitého dna. Noha je pokryta
kůží, která zasahuje i na schránku. Její smyslové orgány tvoří zejména hmatové výrůstky okolo ústního otvoru a receptory vnímající látky ve vodě. Dýchá žábrami.
Potravu získává filtrováním vody. Vyžaduje čistou vodu, je velmi citlivá na dusíkaté látky a chemikálie a proto jsou škeble indikátory čistoty vody. Dožívá se 5–15 let,
dle životních podmínek. Dorůstá velikosti 15–22 cm.

Velrub tupý

Říše Kmen TřídaŘádČeleďRodStzupeň ohrožení
ŽivočichovéMěkkýšiMlžiUnionoidaVelevrubovitíVelevrubKritcky ohrožený ohrožený

Popis

Velevrub tupý je druh sladkovodního mlže. Má lasturu o délce 50–70 mm, výšce 30–40 mm. Tloušťka schránky činí 25–35 mm.Jedná se o celosvětově ohrožený druh
podle červeného seznamu IUCN.