Obecné informace
Hmyz je třída šestinohých živočichů z kmene členovců, kteří mají tělo rozdělené do tří článků. Pro všechny druhy je charakteristické, že mají tři páry nohou, většinou mají složené oči, tykadla a jsou jedinými členovci, kteří umějí aktivně létat. Jedná se o nejrůznorodější skupinu živočichů na světě, která zahrnuje více než milión popsaných druhů.
Hmyz představuje více než polovinu všech známých žijících organismů. Počet existujících druhů se odhaduje na 6–10 miliónů, a je možné že představují více než 90 % všech živých forem na Zemi. Hmyz můžeme nalézt téměř v každém prostředí naší planety, i když například jen ve velmi malém množství obývá oceány, kde mají převahu korýši. Nové druhy se objevují převážně v tropických oblastech, ve kterých hmyz dosáhl největší rozmanitosti, ale nové druhy se objevují např. i v Evropě.

Hnědásek osikový

Říše Kmen TřídaŘádČeleďRodStupeň ohrožení
ŽivočichovéČlenovciHmyzMotýliBabočkovitíHnědásekKriticky ohrožený

Popis

Hnědásek osikový má rozpětí křídel obvykle 38–46 mm. Typickým znakem dospělých motýlů je zejména oranžový pás bez teček na horní straně křídel a oranžový lemový proužek na spodní straně.

Kobylka sága

Říše Kmen TřídaŘádČeleďRodStupeň ohrožení
ŽivočichovéČlenovciHmyzRovnokřídlíKolbylkovitíSágaKriticky ohrožený

Popis

Kobylka sága je velký druh bezkřídlé kobylky s délkou těla až 7 cm, s kladélkem a tykadly je potom dlouhá až 15 cm. Zbarvení je většinou zelené, jižněji se vyskytují jedinci též hnědaví a skvrnití. Kobylka sága je patrně největší středoevropskou kobylkou a v rámci celé Evropy se řadí rovněž mezi největší druhy vůbec. Vzhledem k vzácnému výskytu je v Česku i na Slovensku chráněná. V globálním měřítku ji Mezinárodní svaz ochrany přírody vede jako zranitelnou.

Ploskoroh pestrý

Říše Kmen TřídaŘádČeleďStupeň ohrožení
ŽivočichovéČlenovciHmyzSíťokřídlíPloskorohovitíKriticky ohrožený

Popis

Ploskoroh pestrý se vyskytuje na zachovalých skalních a sprašových stepních trávnících. Poletuje pouze za teplých slunečných dnů, jinak usedá na vegetaci se střechovitě složenými křídly. Ploskoroh je charakteristický třepotavým letem, během letu loví drobný hmyz i kopuluje. Jedná se o dravce.
Dospělci mají černě chlupaté tělo 25–35 mm dlouhé. Křídla jsou částečně bezbarvá, se žlutými a černohnědými skvrnami. Charakteristická jsou dlouhá nitkovitá tykadla zakončená paličkou. Tělo samců je zakončeno klíšťkami, které slouží k přidržování samice při kopulaci.