Požární sport

Požární sport

Požární sport (někdy také hasičský sport) úzce souvisí s činností dobrovolných hasičských sborů. Cílem požárního sportu je zvyšování dovedností potřebné pro výkon hasičů při zásahu v místě mimořádné události. Je to zejména zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů. Tento sport spojuje atletiku s prvky práce hasičů a je to velmi náročný sport. Dalo by se říct, že ho jen tak někdo nezvládne. Ke zvládání je potřeba píle a mnoho tréninku.

Stejně jako u jednotek profesionálních hasičů se každoročně koná mistrovství ČR v požárního sportu hasičů dobrovolných, sdružených v Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Právo účasti na mistrovství republiky mají vítězná družstva regionálních soutěží, která prošla sítem postupových soutěží. Soutěže v požárním sportu se dělí na dvě kategorie, na ženy a muže.

Sbory dobrovolných hasičů mají velice širokou členskou základnu (v současné době přes 300000 členů). Soutěží v požárním sportu se pořádá po celé republice obrovská spousta. Jde o soutěže v jednotlivých disciplinách požárního sportu na úrovní místní, regionální i celostátní (např. různé okresní ligy v požárním útoku, extraliga ČR v požárním útoku, Liga ve výstupu na věž, Český pohár v běhu na 100 metrů překážek).