Projekt IE2

Známe plesá

Vo Vysokých Tatrách sa nachádza viac ako 80 plies. Pre tatranské plesá je charakteristický okrúhly tvar. Väčšina plies nemá viditeľný povrchový prítok, sú napájané zrážkovou vodou ktorá presakuje do plies cez rozsiahle sutiny. Pretože atmosferické zrážky v tatranskej oblasti prevyšujú výpar v plesách sa nahromadila voda ktorá zväčša odteká povrchovými tokmi.

Podľa spôsobu vzniku delíme tatranské plesá na karové a morénové. Plesá vznikli buď v ľadovcových kotloch (karoch) alebo v zníženinách ohradených ľadovcovými nánosmi (morénami). Mnohé plesá vznikli oboma spôsobmi, boli vyhĺbené ľadovcom a zahradené nánosmi.

Najväčšie plesá vo Vysokých Tatrách:

  1. Veľké Hincovo pleso
  2. Štrbské pleso
  3. Nižné Temnosmrečinské pleso
  4. Vyšné Bielovodské Žabie pleso
  5. Popradské plseo
  6. Vyšné Temnosmrečinské pleso
  7. Nižné Terianske pleso
  8. Vyšné Wahlenbergovo pleso
  9. Krivánske Zelené pleso
  10. Nižné Bielovodské Žabie pleso

Zdroj: http://kamnahory.sk/Vysoke-Tatry/Plesa/