Recyklovatelné materiály
Papír
Plast
Sklo
Kovy

Naše domácí třídění odpadu nechrání přírodu. Pouze zmírňuje negativní dopad obalového průmyslu na tzv. životní prostředí.