třídění odpadu by mělo být důležitou
součástí našeho každodenního studentského života

...má to smysl