Stránky o HTML

Základní info

Na tejto stránke nájdete základné informácie o tvorbe webových stránok pre začiatočníkov. Výuka bude prebiehať formou

  1. LOL
  2. ROFL
  3. MAO