PROCHÁZKOU PO LOUCE MŮŽEŠ ZACHRÁNIT SRNČÍ MLÁĎÁTKA

Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafcké prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.

Srnčí říje, mláďátka a sečení trávy

Období od května do začátku července je obdobím rození srnčat. Srny pokládají srnčata pokládají především do luk, které se v tomto období sekají. Srny kladou mláďata do vysoké trávy, ale ne do polí, aby je ochránila před predátory (lišky, divočáci, apod.). V  loukách se srna dokáže daleko lépe orientovat, jelikož směs trav je různorodá na rozdíl od jedno -plodinových polích. Čich jí v tomto případě nepomáhá, jelikož srnčata nijak nevoní. Srna se vždy vyskytuje poblíž srnčete, ale hluk sekačky je vyplaší a zažene do lesa, srna tedy nechá opuštěné mládě na louce. Srnče má v podvědomí zakotvený instinkt a tak se při hluku přikrčí k zemi.

Záběr sekaček může být v rozmezí 3 m a rychlost traktoru i 20 km za hod. 5 hektarová louka je otázkou i 20 minut, řidič nemá šanci stihnout srnče zahlédnout natož včas zastavit a srnče se nedokáže dostatečně rychle odplazit do bezpečí.

Dle hrubého odhadu jen v ČR zemře ročně následkem sečení na 60 000 SRNČAT!

Srna se ještě několik dní vrací na louku a mládě zoufale hledá.

Zásadní je pomoc dobrovolníků a spolupráce mezi zemědělci a myslivci. Pokud se zemědělec rozhodne, že nastal čas k senoseči , musí ji den předem nahlásit příslušnému mysliveckému spolku. Ten by se měl postarat o vyplašení srn a srnčat. Ne vždy je to ale takhle možné. Lidé si myslí, že myslivci na to kašlou, tak to ale není. Je to spíš častěo negativní souhra okolností. Často se seká podle počasí, zprávu dostane myslivecký spolek na poslední chvíli, někdy třeba i pouze hodinu předem. Za tak ktátký čas není mnohdy možné sehnat dostatek myslivců, většinou jsou v práci.

Ministerstvo životního prostředí dokonce začalo s odměňováním nejaktivnějších zachránců:

Senoseč 2017 - novinky