Cvičení 11

 1. Podívejte se tento soubor.
 2. Stáhněte si tento soubor.
 3. Vytvořte proceduru, která spočítá počet četnost jednotlivých zaměstnání (zemědělec, student, ostatní, důchodce, OSVČ, zaměstnanec).
 4. Vytvořte proceduru, která z informací jméno, příjmení, věk, váha, výška, pohlaví, kraj, příjem, zaměstnaní dopočítá sloupec hodnota BMI a vypíše infomaci
  méne než 18,5 podváha
  18,5 - 24,9 norma
  25,0 - 29,9 nadváha
  30,0 - 34,9 obezita 1. stupně
  35,0 - 39,9 obezita 2. stupně
  40,0 a více obezita 3. stupně
  BMI = tělesná váha(kg) / (tělesná výška (m))2.
 5. Vytvořte si vlastní funkci mojeSvyhledat, která bude mít následující parametry hledat, oblast, prohledavanySloupec, vypisovanySloupec. Funkce bude prohledávat prohledavanySloupec dokud nenajde hodnotu hledat, pak vrátí hodnotu z vypisovanySloupec.
 6. Vytvořte proceduru,které pro jedotlivé kraje v označené části spočítá průměrný plat. Výsledky vloží za označenou část.
 7. Doplňte do následujícího výrazu logické spojky tak, aby byly pravdivé bez ohledu na hodnoty logických proměnných A a B
  (A _____ B) _____ (A _____ B) = TRUE (procvičení LV).
 8. Bez použití logických spojek vytvořte vlastní funkci pro logický součin.
 9. Bez použití logických spojek vytvořte vlastní funkci pro logický součet.