stránka o HTML

čo tu bude?

Na tejto stránke
bude návod pre tvorbu webu, různe značky (tagy) pre účely predmetu informatika 2 na Mendelke v Brne.

Na tejto stránke bude návod pre tvorbu webu, různe značky (tagy) pre účely predmetu informatika 2 na Mendelke v Brne.


Typy značiek

  1. Povinne párové značky - h1, ul, html
  2. Nepovinne párové značky - p, li
  3. Nepárové značky - hr, br