Projekt do předmětu Informatika pro Ekonomy 2

Společnost

1 Víra

Tradiční vírou Vietnamců je víra v posmrtný život, ze které vyplývá uctívání předků. Uctívání předků je neodmyslitelnou součástí života rodiny. Vedle uctívání předků vlastní rodiny je pro Vietnamce důležité uctívání mytických i historických hrdinů. Uctívaní předkové nebo hrdinové jsou totiž něco jako ochránci, kteří nyní dlí ve světě duchů. Každá rodina udržuje vlastní oltářík, kde duším zemřelých obětuje dary, modlí se a pálí vonné tyčinky.

1.1 Náboženství

Další učení a duchovní směr, u kterého nacházíme prvky náboženství a který podstatně ovlivnil život, hodnoty a tradice Vietnamců, je konfuciánství. Mezi konfuciánské zásady patří úcta ke starším, povinnost rodičů pečovat o své děti a povinnost dětí pečovat o své rodiče, uctívání učenců, učitelů a vzdělání. Mezi další morální zásady patří velký důraz na společenské postavení člověka, které se odvozuje od věku, generační příslušnosti a od vztahu k hlavě rodiny.