Jak králíčka vychovat?

Králíka je možné naučit vykonávat potřebu na jedno místo postupným opakováním a odměňováním… Jakmile králík vykoná potřebu na jiné místo než může, přeneseme bobky do záchůdku, ukážeme to králíčkovi a tak to opakujeme, dokud si to králíček neosvojí.

Naši králíčci umí přijít na zavolání i vyskočit na klín při příkazu HOP.

Mají velmi rádi společnost, proto Vás často následují a dožadují se pozornosti.

Jakmile ale králíček nedělá to, co od něj požadujeme, nesmíme ho trestat! Králíček si to pak zafixuje jako negativní zážitek spojený s Vámi a může se Vás pak spíše bát. Proto na králíčka v žádném případě nekřičíme.