První stránka
Vítám vás na své první stránce.

Seznam odkazů

Druhá stránka
PEF Mendelu
Stránka s formulářem
Dobrý den!
Vítám všechny na své stránce.

Souvislý text na stránkach tučný text
kurzíva

Obsah stránek

formy textu

Na stránkách používáme formátovaný a neformátovaný text.

Můžeme použít styl nadpisu. Jednotlivé úrovně nadpisu jsou označeny čísly, 1 je nejvyšší úroveň, nejnižší úroveň je 6.

H2SO4
Toto je 5   mezer

Prvky na stránkach

Multimédia

 1. grafika
 2. animace
 3. video
 4. zvuk

Znakové entity

a<b >   × – α
 1. Značka pro začátek odstavce
  1. p
  2. s
  3. o
 2. Nezlomitelná mezera
  1. &nbsp
  2. &nspb
  3. &spnb

Obrázky