Zajímavosti EU

Hlavní stránka
Kvíz
Státy EU
Zajímavosti EU

Věděli jste ?

Politiky EU

Od Maastrichtské smlouvy se oblasti činnosti EU, tzv. politiky EU, dělily do tzv. tří pilířů. Lisabonská smlouva toto dělení formálně zrušila, ale fakticky částečně přetrvává v přechodných obdobích a specifických procedurách. První pilíř, nadstátní, zastřešoval všechna tři dosavadní Společenství, druhý a třetí pilíř zaváděly nové oblasti mezivládní spolupráce. Druhý pilíř zahrnoval společnou bezpečnostní a zahraniční politiku, třetí pilíř pak policejní a justiční spolupráci. Lisabonskou smlouvou se dosavadní druhý a třetí pilíř přeměnily v další společné politiky EU.
Více informací následující tabulka:

Evropská společenství Politika Evropské unie – „Tři pilíře“ Policejní a justiční spolupráce
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Společná zemědělská politika Zahraniční politika: Pašování drog a obchod se zbraněmi
Hospodářská a měnová unie Spolupráce v zahraniční politice Obchod s lidmi
Celní unie a Společný trh Dodržování míru terorismus
Společná obchodní politika Volební pozorovatelé Zločiny proti dětem
Regionální a strukturální politika Lidská práva Organizovaný zločin
Dopravní politika Demokracie Korupce
Sociální politika Rozvojová pomoc
Schengenský prostor Bezpečnostní politika:
Občanství EU Evropská bezpečnostní politika
Vědecko-výzkumná politika Evropské síly rychlé reakce
Politika hospodářské soutěže Odzbrojování
Ekologická politika
Politika ochrany spotřebitele
Vzdělání a kultura
Společná rybolovná politika
Azylová a přistěhovalecká politika

Převod eura do CZK a opačně:

Můj směnný kurz je 25 kč.

EU: CZK:

Použité zdroje:

Nejpouživanější zdroj a zdroj obrázku
Pomocný zdroj k vytvoření těchto stránek