Kvíz

Hlavní stránka
Kvíz
Státy EU
Zajímavosti EU

A teď malý testík:

Kolik států je v EU?Napište název paktu, podle kterého se orzho, zda stát se stane členem EU?


Je Česká republika členem EU?


Ano
Ne

Vyberte země, které jsou členy EU? (Může být více správných odpovědí)

VB Francie Indie USA Slovensko

Vyber správný název smlouvy, kterou vznikla EU?