Státy EU

Hlavní stránka
Kvíz
Státy EU
Zajímavosti EU

Základní informace:

Podmínky členství tzv. Kodaňská kritéria:

  1. politická kritéria: kandidátská země musí mít stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a práv menšin
  2. ekonomická kritéria: země musí mít fungující tržní ekonomiku schopnou se vypořádat s konkurenčními tlaky uvnitř Unie
  3. kritérium přijetí acquis communautaire: země musí být schopná přijmout závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie

Evropská unie má od roku 2013 28 členských států a přibližně 500 miliónů obyvatel.

Stát Rok vstupu Počet obyvatel Rozloha
data z roku 2012 data z roku 2012
Belgické království 1952 11 094 850 30 528
Bulharská republika 2007 7 327 224 110 879
Chorvatská republika 2013 4 398 150 56 594
Česká republika 2004 10 236 445 78 867
Dánská republika 1973 5 573 894 43 094
Estonská republika 2004 1 294 486 45 228
Finská republika 1995 5 401 267 338 145
Francouzská republika 1952 65 327 724 643 801
Irská republika 1973 4 582 769 70 273
Italská republika 1952 59 394 207 301 340
Kyperská republika 2004 862 011 9 251
Litevská republika 2004 3 003 641 65 300
Lotyšská republika 2004 2 041 763 64 589
Lucemburské velkovévodství 1952 524 853 2 586
Maďarsko 2004 9 932 000 93 028
Maltská republika 2004 417 520 316
Spolková republika Německo 1952 81 843 743 357 022
Nizozemské království 1952 16 730 348 41 543
Polská republika 2004 38 538 447 312 685
Portugalská republika 1986 10 542 398 92 090
Rakouská republika 1995 8 443 018 83 871
Rumunsko 2007 21 355 849 238 391
Řecká republika 1981 11 290 067 131 957
Slovenská republika 2004 5 465 311 49 036
Slovinská republika 2004 2 055 496 20 273
Spojené králoství Velké Británie a Severního Irska 1973 63 256 141 243 610
Španělské království 1986 46 196 276 505 370
Švédské království 1995 9 482 855 450 295
Celkem 28 členů506 820 764 4 381 376

Vyznačení členských států na mapě:

zeme

Použité zdroje:

Nejpouživanější zdroj a zdroj obrázku
Pomocný zdroj k vytvoření těchto stránek