Město Blansko

Historie města

První písemná zmínka o zdejší osadě na pravém břehu Svitavy se objevuje v Letopise tzv. Kanovníka vyšehradského a váže se k roku 1136, Blansko se s dalšími osadami stalo majetkem olomouckého biskupství a jeho držitelé dostávali toto zboží jako léno. Centrem tohoto panství se stal v 2. polovině 13. století hrad Blansek východně od Blanska. Roku 1277 založil olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku na levém břehu řeky novou osadu, která se jako tzv. Nové Blansko. Mezi majitelé zdejšího panství byl rod pánů z Kunštátu a Černohorských z Boskovic. Od roku 1526 měl blanenské panství rod pánů z Doubravky a Hradiště. V letech 1631–1694 držel Blansko rod pánů z Rožmitálu. Slezský rod hrabat Gellhornů zde v roce 1698 založil první železárny.

K rozvoji Blanska došlo v 19. století právě v souvislosti s rozmachem zdejších železáren a strojíren, které zbudoval Hugo František Salm. K dalšímu rozmachu města přispěla železniční trať Brno – Česká Třebová, která byla slavnostně otevřena 1. ledna 1849. Blansko z městyse na město povýšil císař František Josef I. roku 1905. Velký rozmah následoval ve 2. polovině 20. století v souvislosti s rozvojem průmyslu a utvoření centra okresu

centrum mesta

Rožmitálova ulice ve 20. letech 20. století

Významné osobnosti spojené s městem

Významné osobnosti
Jméno oblast zájmu
Karel Ježek podnikatel
Ludvík Daněk olympijský vítěz
Karel Absolon badatel
Ludvík Daněk olympijský vítěz
Jindřich Wankel lékař, archeolog
Karel Reichebach vynález parafínu
Miroslav Kala politik, ekonom
Yvetta Hlaváčová plavkyně