Město Blansko

Struktura

Vývoj počtu obyvatel za celou obec i za jeho jednotlivé části uvádí tabulka níže, ve které se zobrazuje i příslušnost jednotlivých částí k obci či následné odtržení. Vývoj obyvatelstva prošel velkým růstem počínaje poslední třetinou 19. století až do 80. let minulého století. K růstu obyvatel přispěl zejména průmysl, který koncentroval lidi z okolních vesnic a rozsáhlá bytová výstavba ve 2. polovině 20. století.

Růst dosáhl svého maxima zhruba na přelomu dvacátého a dvacátéhoprvního století, kdy se počet obyvatel ustáli na zhruba 20 600. V současné době nedochází k víkyvům ve vývoji. Nejpočetnější skupinu tvoří lidé od 30 do 39 let a lidé v rozmezí 50 až 58 let.

Vývoj obyvatelstva v tis.
Rok Obyvatelstvo
1869 5002
1910 7562
1950 8883
1961 12673
1971 14903
1980 18912
1991 20783
2001 20593
2017 20639