Město Blansko

Moravský kras

Moravský kras je chráněná krajinná oblast, ceněná zejména z důvodu velkého výskytu čedičových a zejména vápencových útvarů. CHKO bylo vyhlášeno roku 1956. Ráz zdejší krajiny je dán plošinami s množstvím závrtů, které oddělují hluboké kaňonovité žleby. Severní část Moravského krasu je odvodňována říčkou Punkvou a jejími zdrojnicemi. Ve střední části Moravského krasu je hlavním jeskynním systémem 12 km dlouhé Rudické propadání. Nejznámější lákadlo je nejhlubší přístupná propast ve střední Evropě s hloubkou 138,5 m.

Přístupné jeskyně

  1. Jeskyně Balcarka
  2. Kateřinská jeskyně
  3. Punkevní jeskyně
  4. Jeskyně Výpustek
  5. Sloupsko-šosůvské jeskyně

Další významné jeskyně

jeskyně

dno propasti Macocha

Vypočtěte si cenu návštěvy

Turistický vláček
Lanovka

Přístupné jeskyně

název jeskyně........ Cena (os)
Kateřinská
Sloupskosošůvská
Balcarka
Punkevní
Výpustek

Cena ubytování

typ pokoje........... Cena(os/noc)
1 lůžkový
2 lůžkový
3 lůžkový

Výsledná cena