Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomi II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně odcitovány, nebo jsem jejich autorem.

Sushi

bfgfxcbfhfgbcj