BLANSKO

brána Moravského krasu

Vítejte v Blansku :)


Kdy získalo Blansko znak není přesně známo. Nejstarší podoba znaku je doložena pečetěmi od 80. let 16. století. Podoba znaku v barvách není doložena.
Znak Blanska tvořila původně bílá okrouhlá věž bez oken se dvěma věžičkami, údajně na červeném štítě.

Věková struktura

    Náboženství

  1. římskokatolické: 5.909
  2. čs. husitské: 219
  3. evangelické: 116
  4. bez vyznání: 11.673
  5. nezjištěno: 2.060