„Kde se pivo varí, tam se dobre darí, kde se pivo pije, tam se dobre žije.".

PIVOVARNICTVÍ

Historie

O príprave sladu a piva lze ríci, že je témer ta stará, jako lidstvo samo. Až do prvních let 20. století se melo za to, že kolébkou prípravy sladu a piva byl starý Egypt. Tato domnenka se opírala o staré egyptské nápisy a zápisy, a to hierografické (z doby asi 2200-1500 pred Kristem), hieratické (z doby asi 1500-1000 pr. Kr.) a demotické (z doby asi 600 pr. Kr. až 300 let po Kristu).

Pivo a jeho príprava

Pivo je kvašený, mírne alkoholický nápoj, který se obvykle vyrábí v pivovaru. Principem jeho výroby je rozštepení složitých cukru (škrobu) obsažených v obilných zrnech na jednoduché zkvasitelné cukry a následné zkvašení techto jednoduchých cukru pomocí kultury mikroorganismu (tzv. pivovarských kvasinek). Nedílnou soucástí výrobního procesu je smíchání surovin s vodou a tím prevedení využitelných látek do vodného roztoku.

Seznam státu sveta podle spotreby piva na osobu

Umístení Stát Spotreba l/rok
1. Ceská republika 163,5
2. Irsko 131,1
3. Nemecko 115,8
4. Madarsko 109,9
5. Rakousko 108,3
6. Spojené království 99,0

Budete-li mít zájem o prohlídku pivovaru, kontaktujte nás prostrednictvím naší rychlé zprávy.

Váš mail:
Predmet:
Zpráva: