Inteligentní bavorský barvář si vytváří velice silné pouto ke své rodině, které je hluboce oddán. Velmi špatně snáší odloučení od milovaných členů smečky. Někteří jedinci jsou psi jednoho pána a silně preferují určitého člena rodiny. Od cizích lidí si bavorský barvář udržuje zpravidla odstup a vykazuje vůči nim jistou nedůvěřivost. Obecně není označován za spolehlivého hlídače, který každého aktivně ohlásí, avšak konkrétní zkušenosti majitelů zástupců tohoto plemene dokazují, že svého pána a jeho majetek leckdy střeží a brání velmi pečlivě a svědomitě.

K dětem má bavorský barvář neutrální vztah, ale musí na ně být od malička zvykán, stejně jako děti musí být poučeny, jak se ke psovi vhodně chovat. Rozhodně se nejedná o psa vhodného k malým dětem. Mnozí zástupci plemene nemají pro prudké a hlasité dětské hry mnoho pochopení ani velkou trpělivost. Ve vztahu k jiným psům se dokáže bavorský barvář za předpokladu dodržení všech zásad správné výchovy a socializace chovat nekonfliktně a tolerantně. Přesto se mohou najít i jedinci, vykazující vytrvalé sklony k nevraživému chování vůči jiným zástupcům svého druhu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vztahům k ostatním domácím zvířatům, který musí být cíleně budován hned od příchodu psa do domu. Tento pes může mít silné tendence k jejich pronásledování, napadení a usmrcení, zejména právě tehdy, pokud byla podceněna jeho socializace v útlém štěněčím věku.