[ Úvod ]

Tato prezentace vznikla jako výsledek dobrovolného projektu k předmětu Informatika pro ekonomy II. Cílem bylo vytvořit jednoduchou webovou prezentaci, která bude splňovat podmínky zadané na začátku podzimního semestru 2014 za použití technologií HTML, JavaScript a CSS podle doporučení a standardů w3schools. Odevzdaná prezentace obsahuje celkem tři podstránky, viz položky horizontální menu. Aktuálně se nacházíte na úvodní stránce.

Obsah stránky s názvem Statická stránka je ukázkou použití:

Obsah stránky s názvem Interaktivní stránka je ukázkou použití:

Uvedené texty na stránkách jsou záměrně smyšlené a nesmyslné, neboť primárním cílem je prokázat schopnost používat výše uvedené prvky.

© Michal Smejkal, podzim 2014