Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.

Veslování

Veslování je pohon lodí lidskou silou pomocí vesel. Veslování se používá či používalo zejména u malých lodí, není-li vhodné nebo dosažitelné použití motoru nebo plachet, například na přívozech nebo rybářských pramicích. Od starověku až do počátku 19. století se používalo i na větších lodích, tzv.galérách, podle byzantského slova galaia nazývaných též galeje. Práce veslaře, zpočátku prestižní povolání, byla později považována za otrockou nebo ukládána jako trest. Veslaři musí mít velmi dobrou fyzickou kondici. Důležitá je ale i psychika.

Veslování se vyvinulo též v silově vytrvalostní vodní sport, ve kterém se posádka speciální lehké lodi snaží překonat co nejrychleji stanovenou vzdálenost.

Při veslování se veslař pohybuje zády ve směru jízdy. Veslo je zapřeno o trup lodi. Veslař se pohybuje také odrazem nohou po slajdu, v dřívějších dobách se místo něj používaly kožené kalhoty namazané tukem, které klouzaly po hladké ploše v lodi.

PROČ VESLOVAT?