O nás

Zakladatelem teto myšlenky byl pan X, který nemohl v noci usnout. Právě tato zkušenost ho poznamenala natolik,že zbytek svých dlouhých nocí travil nalezáním ruzných způsobu, jak usnout. V pozdějších fazích se si našel pomocníky a tým se rozšířil o další 2 nejdříve pana Y a poté pana Z. Níže můžete vidět zaměření jedinců.

  1. Pan X - specialista přes využití pánví
  2. Pan Y - specialista přes fitness a nadšenec v odvětví prášků na spaní
  3. Pan Z - pokusný králik pro ještě nezmapované varianty

  4. Kolegové doufají,že se jejich tým ještě rozroste. V případě toho, že by jste nás chtěli kontaktovat. Naleznete vše potřebne informace v záložce "kontakty".