Úvod

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.[8][pozn. 4] Ve své současné státoprávní podobě vznikl 1. ledna 1993, přičemž navazuje na tradice státnosti Československa, Českého království, Českého knížectví a Velké Moravy, sahající do 9. století. Podle své ústavy je Česká republika parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem[12] a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným a jediným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky, na vrcholu moci výkonné stojí vláda České republiky.

Základní informace

Hlavní město: Praha
Rozloha: 78 866 km²
Mezinárodní předvolba: +420
Prezident: Miloš Zeman
Počet obyvatel: 10,56 milionů (2016)