Rozpis učiva

Obsah lekcí Anglického jazyka

Obsah lekcí Německého jazyka

 1. Abeceda
 2. Čísla
 3. Časování sloves v přítomném čase
 4. Způsobová slovesa
 5. Skloňování podmiňovacích jmen
 6. Skloňování vlastních jmen
 7. Určování času
 8. Předložky
 9. Spojky
 10. Zápor
 11. Neurčitý podnět
 12. Préteritum a perfektum silných sloves
 13. Prostý a závislý infitivi
 14. Stupňování
 15. Vztahy mezi větami v souvětí
 16. Předložky s 2. a 3. pádem
 17. Rámcová konstrukce a její uvolňování
 18. Vyjadřování modality

Obsah lekcí Francouzského jazyka
Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.