Sprievodca Vysokými Tatrami
Odkaz na knihu
Odkaz na FB stranku
Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem. Citace múžete najít v seznam zdroju.

Vysoké Tatry (Hight Tatras)


Vysoké Tatry (Hight Tatras) alebo najmenšie veľhory sveta, sú zároveň najvyšším pohorím Slovenska a Poľska Pohorie svojou rozlohou zaberá plochu 341 km2. Približne tri štvrtiny rozlohy Tatier sa nachádzajú na území Slovenska. Horstvo Tatier je ľadovcového pôvodu s výraznými ostrými štítmi, hlbokými ľadovcovými dolinami, plesami a vodopádmi. Niektoré rastlinstvo a živočístvo prežíva už od doby ľadovej, príkladom je najznámejší symbol tatranskej prírody kamzík vrchovský tatranský. Základom prevažnej časti Vysokých Tatier a Západných Tatier sú magmatické horniny (žula) a metamorfované horniny (ruly, migmatity). Odlišnú stavbu majú Belianské Tatry a niektoré časti Západných Tatier, ktoré sú tvorené dolomitmi a vápencami.

Rozdelenie Tatier

Belianske Tatry Havran 2151 m n.m.
Vysoké Tatry Gerlachovský štít 2655 m n.m.
Západné Tatry Bystrá 2248 m n.m.