Emporio fashion s.r.o.

Emporio fashion s.r.o. logo

Ponuka inventáru

ČOKOLATIÉRA -výrobník čokolády
Cena za deň 70,-EUR
Podmienky prenájmu:
  1. zaplatenie vratnej kaucie pri preberaní stroja vo výške   70,-EUR
  2. zakúpenie „mesačného balíka surovín“ (10x bombardino/250 porcií) v cene   100,-EUR  s DPH

Ďalšie ustanovenia zmluvy: Prenájom strojov na výrobu horúcej čokolády je bezplatná služba podmienená odberom surovín. Pri prevzatí stroja zákazník zaplatí kauciu za stroj, zakúpi si prvý - štartovací balíček surovín a prenajímateľ prevedie zaškolenie obsluhy. Odovzdanie stroja a podpis „Zmluvy o prenájme strojného zariadenia sa realizuje v sídle firmy prenajímateľa, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak
(prenajímateľ účtuje cestovné za dovoz a odvoz zariadenia a spotrebného tovaru) Od dátumu a odovzdania stroja je nájomca povinný odoberať suroviny na výrobu horúcej čokolády výhradne od prenajímateľa
v stanovených minimálnych odberoch.

PIZZA PEC C
Cena za deň 60,-EUR
Podmienky prenájmu:
  1. zaplatenie vratnej nájmu pri preberaní stroja vo výške 60,-EUR
  2. zaplatenie vratnej kaucie pri preberaní stroja vo výške 200,-EUR

Stroj je zapožičaný na základe "Zmluvy o prenájme strojného zariadenia“ na dohodnuté obdobie. Stroj slúži výhradne k výrobe alebo ohrevu tomu určených produktov a miesto jeho umiestnenia sa bez súhlasu prenajímateľa nesmie meniť. Prenájom stroja-zariadenia je platená služba. Pri prevzatí stroja zákazník zaplatí kauciu za stroj + minimálne nájomné , prenajímateľ prevedie zaškolenie obsluhy. Odovzdanie stroja a podpis „Zmluvy o prenájme strojného zariadenia sa realizuje v sídle firmy prenajímateľa, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak .( prenajímateľ účtuje cestovné za dovoz a odvoz zariadenia a spotrebného tovaru) Po skončení prenájmu, nájomca vráti vyčistený a umytý stroj prenajímateľovi v sídle prenajímateľa.

NACHOS zásobník MEDIUM
Cena
  1. 3-dni: 30,00€
  2. mesiac: 250,00€

K prenájmu zariadenia poskytujeme 50% zlavu na kupu príslušenstva : naberačka, lopatka, odmerka na kukuricu a soľ. Po ukončení nájmu odkupujeme nepoškodené príslušenstvo v nadobudacej hodnote späť.

PIZZA PEC C
Cena za deň 3,-EUR

Stroj je zapožičaný na základe "Zmluvy o prenájme strojného zariadenia“ na dohodnuté obdobie. Stroj slúži výhradne k výrobe alebo ohrevu tomu určených produktov a miesto jeho umiestnenia sa bez súhlasu prenajímateľa nesmie meniť. Prenájom stroja-zariadenia je platená služba. Pri prevzatí stroja zákazník zaplatí kauciu za stroj + minimálne nájomné , prenajímateľ prevedie zaškolenie obsluhy. Odovzdanie stroja a podpis „Zmluvy o prenájme strojného zariadenia sa realizuje v sídle firmy prenajímateľa, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak .( prenajímateľ účtuje cestovné za dovoz a odvoz zariadenia a spotrebného tovaru) Po skončení prenájmu, nájomca vráti vyčistený a umytý stroj prenajímateľovi v sídle prenajímateľa.

GASTROKOTLÍK elektrický
Cena za deň 15,-EUR

Stroj je zapožičaný na základe "Zmluvy o prenájme strojného zariadenia“ na dohodnuté obdobie. Stroj slúži výhradne k výrobe alebo ohrevu tomu určených produktov a miesto jeho umiestnenia sa bez súhlasu prenajímateľa nesmie meniť. Prenájom stroja-zariadenia je platená služba. Pri prevzatí stroja zákazník zaplatí kauciu za stroj + minimálne nájomné , prenajímateľ prevedie zaškolenie obsluhy. Odovzdanie stroja a podpis „Zmluvy o prenájme strojného zariadenia sa realizuje v sídle firmy prenajímateľa, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak .( prenajímateľ účtuje cestovné za dovoz a odvoz zariadenia a spotrebného tovaru) Po skončení prenájmu, nájomca vráti vyčistený a umytý stroj prenajímateľovi v sídle prenajímateľa. Nájomca doplatí nájom za každý den/mesiac nájmu (rozumie sa aj načatý den/mesiac mimo predplateného nájmu).