Riha SWOT analysis s.r.o.
Glóbus uprostřed modrého pozadí
Graf popisující vnitřní prostředí Vnitřní analýza
Ve vnitřním prostředí se management musí zaměřit na analýzu zdrojů a schopností vlastního podniku, aby dokázal určit nejen silné a slabé stránky firmy, ale i klíčové kompetence a specifické přednosti podniku. V prvé řadě je nutné identifikovat významné zdroje, které má podnik k dispozici a následně provést jejich analýzu. Všechny zdroje zařazené v uvedených skupinách je nutné analyzovat především s ohledem na jejich jedinečnost a obtížnou dosažitelnost pro konkurenty.

Zdroje můžeme rozdělit do čtyř skupin:
- Fyzické (hmotné) zdroje, mezi které patří například budovy, stroje atd. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat využití kapacity fyzických zdrojů.
- Lidské zdroje, jenž v současné době patří k nejvýznamnějším zdrojům. Analýza musí například popsat strukturu lidských zdrojů, kvalifikaci a motivaci zaměstnanců. Důležité je se soustředit i na jejich potřeby, význam potřeb pro spolupracovníky a míru jejich uspokojení ze strany podniku.
- Finanční zdroje zahrnující informace o vlastním a cizím kapitálu a o možnostech jeho získání.
- Nehmotné zdroje jako jsou například licence, patenty, ale i technologie. 1


1 Obrázek zdroj: mmxi-europe.com
3 Obrázek zdroj: google.com
"Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II.
Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem."