Riha SWOT analysis s.r.o.
Glóbus uprostřed modrého pozadí
Obrázek ukazující, co zkoumá SWOT analýza a jak se dělí SWOT analýza
Množství údajů získaných prostřednictvím vnější a vnitřní analýzy je vhodné ve zjednodušené a přehledné formě shrnout tak, aby měl management všechny podstatné informace k dispozici.
Pro tento účel je nejvhodnějším nástrojem SWOT analýza, která ve formě diagramu slouží pro posouzení vzájemných vztahů mezi silnými stránkami, slabými stránkami, ohroženími a příležitostmi.

 Je zřejmé, že různá kombinace faktorů znamená i rozdílné strategické reakce podniku.
SWOT analýzu je vhodné zpracovat i pro každého z konkurentů firmy, protože na základě SWOT analýz může management podniku lépe odhadovat reakce konkurence.
Analýza zranitelnosti nutí management zamyslet se nad tím, které rizikové faktory, pokud by se objevily, mohou podnik ohrozit či zničit.

Management rovněž definuje následky, které může faktor způsobit, pravděpodobnost naplnění hrozby a případná řešení či reakce podniku.1


1 Obrázek zdroj: mmxi-europe.com
3 Obrázek zdroj: cs.wikipediea.org
"Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II.
Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem."