Riha SWOT analysis s.r.o.
Glóbus uprostřed modrého pozadí

Objednávka

Provádíme analýzu vnějšího a vnitřního prostředí firem, jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Při objednání je možné zvolit buď vnější nebo vnitřní analýzu a při zaškrtnutí obou, provádíme automaticky i matici SWOT.

Zákazník

Jméno:

Příjmení:

Telefonní číslo:

E-mail:

Volba analyzované firmy

Jméno firmy:

Adresa firmy:

Požadovaná část analýzy:
Vnější Vnitřní

Velikost firmy podle zaměstnanců:


Působí firma v  zahraničí? (mimo ČR)
ANO

Poznámka:

1 Obrázek zdroj: mmxi-europe.com
"Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II.
Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem."