Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.

Broková střelba

Historie

Už v minulosti se šlechta bavila brokovou střelbou a jako terč se užívaly skleněné koule – angl. „glass ball“, které pomocníci vyhazovali do vzduchu. Tato zábava byla velmi populární v Anglii a Spojených státech. Postupem let se tato záliba zdokonalila až do dnešní podoby.

Koncem 18. století se také objevil první hliněný terč ve tvaru plochého disku, což lze považovat za zásadní milník rozvoje sportovní střelby. Za jeho vývojem stál George Ligowsky.

V roce 1884 terč zdokonalil Fred Kimble. Terč se začal vyrábět ze směsi dehtu, asfaltu a dalších složek. Díky své leskle černé barvě dostal název „kos z Peorie“ - angl. „Peoria Blackbird“.

Skutečnou revoluci, v rozšíření brokové sportovní střelby mezi širší veřejnost, odstartoval ve Francii roku 1927 Emile Laporte vynálezem ruční vrhačky terčů - angl. „hand trap“.

Soudobé střelnice jsou technicky velmi propracované. Vrhačky asfaltových holubů jsou automatické, terče se vkládají ze zásobníků a lze naprogramovat dráhu jejich letu.

Zbraně

Dříve převažující pušky s dvěma hlavněmi vedle sebe byly vytlačeny kozlicemi (hlavně nad sebou). Kozlice umožňují lepší zamíření, hlavně druhé rány následující bezprostředně po první.

U kozlic působí zpětný ráz nahoru, proto se první rána střílí vždy ze spodní hlavně, ta je blíž ose pažby a zdvih je tím minimalizován.

Zdroj

Broková střelba [online]. [cit. 2021-03-31]. Dostupné z: http://www.oms-kh.cz/broky/

Pheasant Hunting | Johnson Creek, Wisconsin | Milford Hills Hunt Club [online]. [cit. 2021-03-31]. Dostupné z: http://milfordhills.com/assets/img/heroes/shooting-1.jpg