Adidas

tvorba text

V tabulce jsou zobrazena studia započatá nebo absolvovaná na naší univerzitě a ikony aplikacíV tabulce jsou zobrazena studia započatá nebo absolvovaná na naší univerzitě a ikony aplikací. V tabulce jsou zobrazena studia započatá nebo absolvovaná na naší univerzitě a ikony aplikací. V tabulce jsou zobrazena studia započatá nebo absolvovaná na naší univerzitě a ikony aplikací

Prvky na stránkach

  1. text
  2. obrázek
  3. tabulka
  4. graf

V tabulce jsou zobrazena studia započatá nebo absolvovaná na naší univerzitě a ikony aplikací, které jsou k danému studiu aktuální.

Studium a studijní období, se kterým pracujete, je uvedeno v podtitulku stránky. V aplikacích portálu se můžete mezi studii a obdobími přepínat, pokud jich máte uvedeno více a to kliknutím na šedou kuličku
v prvním sloupci Zvolit. Při vstupu do Portálu studenta pracujete s aktivním studiem (zelená kulička).

Zapis barev