Stránka o HTML

Co zde najdeme?

Na této stránce bude návod pro tvorbu webu, jednoduché i složité značky (tagy).
Vše pro účely předmětu Informatika pro ekonomy 2 na Mendelově univerzitě v Brně.

Na této stránce bude návod pro tvorbu webu, jednoduché i složité značky (tagy). Vše pro účely předmětu Informatika pro ekonomy 2 na Mendelově univerzitě v Brně.


Typy značek

  1. Povinně párové - h1, ul, html
  2. Nepovinně párové - p, li
  3. Nepárové - br, hr