Seznam nejznámnějších památek

 1. Kostelík sv. Jana Křtitele
 2. Kostel sv. Jakuba Většího
 3. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 4. Radnice
 5. Měšťanské domy
 6. Mariánský sloup a kašny
 7. Kostel sv. Ignáce
 8. Opevnění
 9. Brána Matky Boží
 10. Katakomby
 11. Kostelík sv. Jana Křtitele

  Jedná se o kostelík na Jánském vršku severovýchodně od centra, který je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Je nejstarší dochovanou kamennou stavbou na Českomoravské vrchovině. Byl postaven krátce před rokem 1200.

  Kostel sv. Jakuba Většího

  Hlavní kostel města, který byl založený patrně roku 1243. Jedná se o mohutnou gotickou trojlodní stavbu se dvěma věžemi. Po požáru byl roku 1257 znovu vysvěcen, ale na stavbě se dále pracovalo. Koncem 14. století vznikla hudební kruchta, v 15. století byla postavena jižní – zvonová věž. V letech 1898–1906 byl kostel novogoticky upraven a zvenčí dostal místo omítky vyspárované zdivo. Z vnitřního zařízení je zvláště cenná pozlacená křtitelnice z roku 1599, dřevěná socha Madony s dítětem (kolem 1370), kamenná socha sv. Kateřiny (kolem 1400) a varhany z roku 1740. Na jižní věži je veliký zvon (asi 7 400 kg), ulitý na místě pražským zvonařem Brikcím z Cimperka roku 1564.

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Jedná se o Minoritský klášter s kostelem v ulici Matky Boží. Patrně byl založen v polovině 13. století. Na stěnách se zachovaly zbytky fresek z 13. až 15. století, zároveň je v kostele řada gotických kamenných soch a barokní dřevěné zařízení.

  Radnice

  Radnice se nachází na dnešním Masarykově náměstí a vznikla spojením několika měšťanských domů s podloubím z 13. století, z nichž se zachovaly gotické oblouky do náměstí.

  Měšťanské domy

  V Jihlavě se nachází množství dobře zachovaných a cenných měšťanských domů z 13. až 16. století, často s novější fasádou, ale dochovaným historickým vnitřkem. Mezi ně patří téměř všechny domy na Masarykově náměstí, nebo pak další jsou v ulicích Brněnská, Havířská, Komenského, Matky Boží a dalších.V minulosti stával uprostřed Masarykova náměstí soubor historických středověkých domů zvaný Krecl neboli Špalíček, který byl na přelomu 70. a 80. let 20. století zničen při výstavbě obchodního domu Prior.

  Mariánský sloup a kašny

  Barokní mariánský sloup byl umístěn na horní část Masarykova náměstí v letech 1686–1691 jako výraz vděku, že se městu vyhnula krutá morová epidemie (1679, 1680). Autorem architektonického řešení je italský stavitel jihlavského kostela sv. Ignáce z Loyoly Jacopo (Giacomo) Brascha a jeho bratr (patrně kameník) Agostino, sochy jsou dílem italského barokního sochaře Antonia Laghi. Na náměstí se také nachází dvě kašny z roku 1797, Neptunova a Amfitrité.

  Kostel sv. Ignáce

  Jezuitská kolej s kostelem sv. Ignáce, která se nachází na Masarykově náměstí vedle radnice, byla založena roku 1625 a vybudována pod vedením italského architekta Giacomo Braschy v letech 1680–1727. Kostel je podlouhlá stavba se dvěma věžemi.

  Opevnění

  Palisádové hradby byly budovány kolem vznikajícího města krátce po jeho založení před polovinou 13. století, ve 14. století byly nahrazeny kamennými, které se z velké části zachovaly. Několikakilometrové opevnění tvořila vnitřní hradební zeď vysoká 6 metrů, parkán s parkánovou zdí a příkop hluboký až 7 metrů.

  Brána Matky Boží

  Je typickým symbolem města a jedinou branou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran. Vznik se datuje spolu s výstavbou opevnění – na počátku 2. poloviny 13. století.

  Katakomby

  Jihlavské podzemí tvoří další významnou památku města. Jeho celková rozloha je 50 000 m² a délka přibližně 25 km. Toto jej činí druhým největším podzemním labyrintem v České republice hned po Znojmu.

  Známá je tzv. svítící chodba, což je krátký úsek katakomb, jehož stěny ve tmě svítí slabě nazelenalým světlem. Příčiny jevu dosud nebyly objasněny.

  Zdroje

  Jihlava [online]. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava

  Obrázek: https://vysocina-news.cz/jihlava-hleda-mestskeho-architekta/

  Obrázek: https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/5660-na-svetovy-den-bez-tabaku-bude-zdarma-pristupna-jihlavska-brana-matky-bozi.html

  Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny textové i grafické prvvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.