Kousek historie

Jméno vesnice pochází podle Hosáka ze staročeského jezeré, tedy označení lidí bydlících u jezera, avšak toto slovo znamenalo i rybník. Jméno vzniklo okolo 12. století. Po několik staletí se jméno obce obměňovalo, například Jeseran, Jezram, Jesram.

Pojmenování Maršovic je odvozeno od osobního jména Marek, či Martin, tedy z jeho staročeské podoby Mareš. Byla tedy nazývána jako Markova ves nebo ves lidí Markových. Jméno také mělo podobu historie mnoho podob, například Marschowitz, Marešovice, Marssowicz.

Maršovicím byla udělena pečeť a znakové privilegium v roce 1591, jako mezi prvními vesnicemi na Moravě. Vlastnictví pečetidel vyhlásil Jan Žalkovský z Žalkovic. Dnes hlavními atributy na znaku a praporu jsou vinařské symboly, veškeré znaky byly použity z dřívější doby. Základní znaky dokládají starou vinobraní tradici obou obcí.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje