Třídění odpadů

recyklace Pod slovem recyklace se skrývá opětovné využití materiálů získaných z odpadů. Velice důležité je dodržovat pravidla třídění odpadů, protože jedině tak lze recyklovat a tím pádem i šetřit přírodu.

V prvé řadě je pro další použití jistě určen papír. Dále ho zpracovávat je možné jen v případě, pokud ho doneseme do vyhrazeného kontejneru. Papír nesmí být zamaštěný, ten patří do směsného odpadu. Dalším materiálem je sklo, které se může opakovaně roztavit při teplotě 1500°C, aniž by utrpělo výraznou ztrátu kvality. Dále využitelné jsou také plasty, které se recyklují podle druhu. Některé se roztaví a znovu zpracují, jiné se smíchají s ostatními plasty a použijí se k vylisování například laviček.