Třídění papírů

třídění papíru Modrá sběrná nádoba pro uložení těchto odpadů:

 • noviny, časopisy
 • knihy, sešity, brožury
 • reklamní letáky
 • čisté papírové obaly, sáčky
 • kancelářský papír
 • rozložené papírové krabice
 • karton, vlnitá lepenka
 • kancelářský papír

Do těchto nádob nikdy nedávejte:

 • papírové kapesníky
 • papírové pleny
 • voskový nebo pauzovací papír
 • mastný a jinak znečištěný papír
 • uhlový papír (kopírovací)
 • dehtový papír
 • vícevrstevné obaly (krabice typu TetraPack, sáčky s vnitřní hliníkovou fólií)
 • obaly s plastovými uzávěry (nutno odstranit a uložit samostatně)