PLAVÁNÍ

Úvodní strana

Plavecké styly

Disciplíny

Plavci

Rekordy

Videa

Dotazník

Veřejnost

Plavání je pohyb, pomocí kterého se lidé a zvířata dokážou přemisťovat ve vodě pouze pohyby vlastního těla.

Historie plavání lidí

První historické záznamy, ukazující, že lidé uměli plavat, pocházejí ze starověkého Egypta. Ve starověku nedosáhlo plavání vrcholu v Egyptě, ale v Řecku a Římě, kde bylo součástí vzdělání.

Po nástupu křesťanství bylo umění plavat potlačováno. K plavání se vrátili až humanisté, kteří studovali antická díla, ve kterých se o dozvěděli o způsobech plavání. Na toto téma vznikla různá pojednání a v roce 1538 sepsal švýcarský profesor Wynmann první učebnici plavání. Tento sport získával čím dál více na oblibě, později začaly vznikat plavecké školy nebo byl zařazen do vyučování v běžných vzdělávacích institucích. V období romantismu nabylo plavání nového významu jako sportovní disciplína.