WEB O MÓDĚ

MÓDNÍ PRŮMYSL

Stinnou stránkou módního průmyslu je bezpochyby nezájem oděvních firem o podmínky v jakých jsou oděvy vyráběny. Firmy se zaměřují povětšinou pouze na cenu, tak aby docílili minimalizace nákladů, předvýrobní design a následný marketing. Dalším faktorem může být i dodavatel, který právě tyhle výrobní činnosti zajišťuje a proto se veškeré informace k firmám nedostanou. V zemích třetího světa není nouze o levnou pracovní sílu a konkurence továren je enormní.

Továrny často přijímají zakázky o kterých již dopředu vědí, že na ně nemají dostatečnou kapacitu, proto tyto práce delegují menším továrnám. Sami dodavatelé nekladou dostatečný důraz na výrobce, aby přísně dodržovali pracovní a bezpečnostní standardy, které se už tak, velmi liší od těch evropských.

V posledních letech je tato problematika velmi probíraným tématem ve společnosti, proto dochází ke značným zlepšením. Kolektiv vytváří tlak na oděvní řetězce, které se lépe informují o prvotních surovinách, svých dodavatelích a subdodavatelích.

Dalším známým faktem o módním průmyslu je jeho 8% produkce veškerých emisí skleníkových plynů. Vedle skleníkových plynů máme ještě chemikálie, které se využívají k barvení oděvů a jsou nebezpečným odpadem.

Tohle téma je opravdu obsáhlé a slova by mi nestačila, přesto bych ráda ještě na závěr přišla s několika východisky z tohoto společensky a ekologicky nepříznivého průmyslu.