Dokumentový server

- slouží k evidenci a správě dokumentů.

Jednotlivé složky

- mohou obsahovat dokumenty, jejich počet signalizuje číslo uvedené v závorkách za názvem složky.

Obsahuje-li složka nové dokumenty, je jejich počet zobrazen také v těchto závorkách, a to tučným písmem.

Tučně zobrazené názvy složek signalizují nový dokument v některé z podsložek.

  1. slunce
  2. seno
  3. jahody