Viktorie Novotná

Studentka Mendelovy univerzity v Brně. Studuji provozně ekonomickou fakultu, obor ekonomika a management..

Odrážkový seznam

Číslovaný seznam

  1. první položka
  2. druhá položka
  3. třetí položka