BANKOVNÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

Kontakty

Dotazník

Grafy

Nabídka školení

Komerční banka, a. s.

Česká spořitelna, a. s.

ČSOB, a. s.

Fio banka, a. s.

ÚVOD

Maturitní práci na téma „Bankovní systém v České republice“ jsem si vybrala z důvodu aktuálnosti tématu. V současné době jsou banky v rámci stávajícího bankovního sytému státu velmi rozšířenými institucemi. Poskytují mnoho služeb, které jsou využívány často a ve velkém měřítku. Toto téma jsem si vybrala také proto, že jsem se chtěla dozvědět více o poskytovaných službách v rámci jednotlivých bank, jakožto velmi důležité součástí ekonomiky státu. Lze si velmi těžko představit stát, v němž by nefungoval bankovní systém. Některé země mají svůj bankovní systém propracovanější lépe, další se potýkají s mnoha nedostatky, které mohou souviset se stavem zavedené ekonomiky. Podle mého názoru je dané téma velmi zajímavé. V České republice je mnoh o bankovních institucí s dlouholetou tradicí na trhu, avšak v současnosti jsme svědky nově zaváděných bank, které přichází s nabídkou nových, výhodných služeb, s cílem získat více zákazníků. Banky se k veřejnosti snaží přistupovat více přátelsky, snaží se klientovi vyjít vstříc a nabídnout mu nejvýhodnější produkty, aby si klienty získaly a nadále si je udržely. Každá banka je charakteristická svými hlavními produkty, které jsou pro ni typické.

Za jakým účelem klienti bankovní instituce využívají nejčastěji? Na základě jakých kritérií si klienti banky vybírají? Jsou se svým výběrem spokojeni? Jaká banka je nejvyužívanější? Jaká banka je opravdu výhodná?

Výše uvedené otázky jsou předmětem mého poznávacího cíle. Maturitní práci jsem se snažila zaměřit tak, aby každý čtenář na dané otázky v ní našel odpověď.

Na základě mého studia uvedené problematiky jsem došla k názoru, že bankovní instituce jsou využívány ve vysoké míře. Většinu plateb lze provádět bezhotovostně, a v mnoha případech je to pro některé klienty i pohodlnější. Všeobecně je známé, že největším nedostatkem uživatelů bankovních institucí jsou již zavedené, nebo zaváděné poplatky ze jednotlivé služby. Jako příklad mohu uvést mimo jiné poplatky za vedení účtu, poplatky za výpis  účtu, poplatky za výběr z bankomatu atd. Došla jsem k závěru, že nejčastěji klienti využívají banky k ukládání finanční hotovosti s cílem vedení účtu u banky a  následně k jednotlivým individuálním půjčkám. Banky, jednotlivé bankovní instituce, celý bankovní systém je velmi aktuálním tématem, a zdá se, že se o nich každý ví v podstatě vše! Došla jsem k tomu názoru, že tomu tak vždy nemusí být a že se najdou drobné informace, které jim, potenciálním klientům nejsou známy, nebo jim prozatím unikaly. Věřím, že moje maturitní práce poslouží případnému čtenáři k poskytnutí základních údajů o bankovním systému a k objasnění mnou vybraných nejasných informací. Dále si myslím, že informace v této práci obsažené mohou být vodítkem pro ty, kteří se právě rozhodují při výběru bankovní instituce.

Maturitní práci jsem rozdělila do dvou částí. V první teoretické části chci čtenáře seznámit s historii bankovnictví, základními údaji o bankovním systému všeobecně a poté konkrétně v ČR. Dále popíšu rozdělení bankovní soustavy, uvedu funkce a  důležité údaje o centrální bance a o bankách obchodních. Následně ve druhé praktické části zaměřím na vlastní vyhodnocení nejvýhodnější bankovní instituce pro vedení osobního a podnikatelského účtu a poskytnutí hypotéky. K přiblížení mi pomůže vytvořená modelová situace. Ve druhé polovině praktické části, jejíž součástí je dotazníkové šetření, se zabývám hlavními otázkami poznávacího cíle, které následně analyzuji v samotném závěru mé maturitní práce.

„Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.“