cvicna stranka
Dobrý den!
Vítám všechny na své stránce.
tučný text
kurzíva
H2SO4
m2

Obsah stránek

formy textu

Na stránkách používáme formátovaný a neformátvaný text. Můžeme použít styl nadpisu. Jednotlivé úrovně nadpisu jsou označený čísel, 1 je nejvyšší úroveň, nejnižší úroveň je 6.

Toto je 5   mezer. 

Prvky na stránkách

Multimédia

 1. grafika
 2. animace
 3. video
 4. zvuk

Znakové entity

a<b >   - nezlomitelná mezera × – α
 1. Značka pro začátek odstavce
  1. p
  2. s
  3. o
 2. Nezlomitelná mezera
  1. &nbsp;
  2. &nsbp
  3. &bsnp

  Obrázky


Druhá stránka
PEF Mendelu
OA BV